120x60

oslava výročí kněžské a jáhenské služby – 23. 6. 2019