120x60

Oprava varhan

Po dvou letech jednání a příprav a dalších dvou letech realizace celé akce byla
rekonstrukce barokních varhan v kostele sv. Valentina díky Božímu požehnání
a štědrosti a zapojení spousty dobrých lidí dokončena.
Varhany slavnostně požehnal v neděli 30. 9. 2018 Mons. Martin David,
pomocný biskup Ostravsko-opavské diecéze.
(viz též sekce VARHANY FOTOGALERIE)