120x60

Oprava varhan

OPRAVA VARHAN V KOSTELE SVATÉHO VALENTINA

 puvodni stav

Dne 13.6.2016 započala firma Dlabal – Mettler z Bílska dlouho očekávanou demontáž barokní varhanní skříně a positivu v kostele Svatého Valentina v Příboře. Za naši farnost se této akce zúčastnil pan farář Jindřich Švorčík, Jan Monsport a Martin Monsport. Za firmu to byli tři pracovníci, v čele s vedoucím firmy panem Petrem Dlabalem. Tato demontáž byla velmi náročná a z důvodu výšky varhanní skříně jsme museli dopravit a vystavět lešení, abychom se dostali až na vrchol samotné skříně pro lepší demontáž  „čepic“ varhanní skříně.

Na počátku prací byly odborně odstraněny veškeré ozdobné – pozlacené prvky, ozdobné mísy a další předměty. Všechny odstraněné předměty byly označeny identifikačním číslem a opatrně přeneseny a uloženy na bezpečné místo pod kůrem. Pak započala samotná demontáž varhanní skříně. Při této práci jsme obdivovali, s jakou precizností a poctivostí byly varhany na přelomu 18-19 století stavěny, bez použití jediného šroubku, pouze klínků, kovaných hřebíků a různých drátků. Problémem byl „stoletý“ prach, který byl opravdu všude a také demontáž kovaných hřebů, které byly na některých místech i velmi „odborně“ zatočeny a zatlačeny do dřeva.

Obtížnou částí bylo také vyjmutí positivu varhan, který bude rovněž restaurován a který byl vložen do zděného zábradlí na kůru. Nyní po něm zůstala v zábradlí na kůru pouze „velká díra“, kterou jsme museli, kvůli bezpečnosti návštěvníků kostela, zajistit.

Práce skončily ve středu 15.6.2016 odpoledne a v pátek 17.6.2016 byly odvezeny zbylé demontované části do firmy Dlabal –Mettler, kde za účasti akademického sochaře a restaurátora Dr. Petra Stirbera došlo k restaurování polychromie a řezbářské výzdoby.

Jediné, co mě mrzí je to, že se nenalezla ani jediná píšťala z původních varhan, které vystavěl Josef Sebastian Staudinger. Je to pravděpodobně z toho důvodu, že se v rámci válečné rekvizice (první světová válka) z varhan odebraly a odvezly všechny prospektové píšťaly. Ty byly zanedlouho nahrazeny dřevěnými atrapami píšťal, kterými byl kompletně celý varhanní prospekt osazen. (popravdě je nutné říci, že tyto atrapy byly řemeslně docela povedené a zdálky činí dojem skutečných píšťal – viz první foto).

Aktivní dřevokazný hmyz se však vyskytoval úplně všude a největší napadení jsme zjistili právě u přeneseného nástroje z učitelského ústavu (přenesený roku 1919 – prostřední část varhan), na který do dnešního dne při bohoslužbách hrajeme a budeme na něm dále, i v průběhu rekonstrukce varhanní skříně a stavby nových varhan, hrát.

Další práce, které proběhly, bylo restaurování polychromie varhanní skříně a restaurování truhlářské podstaty varhanní skříně. Práce byly prováděny v průběhu měsíce srpna – prosince 2016 a práce prováděli AKADEMICKÝ MALÍŘ PETER STIRBER – RESTAURÁTOR POLYCHROMIE a pan BORIS METTLER – RESTAURÁTOR TRUHLÁŘSKÉ PODSTATY.

  1. RESTAUROVÁNÍ TRUHLÁŘSKÉ PODSTATY VARHANNÍ SKŘÍNĚ

 U varhanní skříně v kostele sv. Valentina bylo třeba odstranit škody dvojího druhu. Jednak masivní poškození dřevokazným hmyzem a pak škody způsobené lidskou rukou. Abychom zamezili působení červotočů, byla varhanní skříň ošetřena nátěrem přípravku Lignofix – Varhany III, ředěným v denaturovaném lihu. Tento nátěr bude před převezením varhanní skříně do kostela sv. Valentina ještě opakován.

Lidská ruka napáchala na varhanní skříni výrazně větší škody. Aby bylo možné mezi původní dvě varhanní skříně instalovat provizorní nástroj k doprovodu liturgie, tak bylo nutno do Staudingerových varhanních skříni vyřezat dva otvory a druhý nástroj vtěsnat mezi obě varhanní skříně. Tím došlo k ohrožení statiky varhanní skříně, protože byly rozřezány veškeré nosné rámy i lezeny skříně. Aby se prázdná skříň sama nezřítila, byly prospektové lezeny a korunní římsy provizorně podepřeny prkny a spojeny hřebíky. Proto bylo nutné varhanní skříň demontovat, převést na dílnu zhotovitelů a pietně doplnit chybějící dílce varhanní skříně. Při truhlářském doplnění varhan dílna postupovala obdobnou technologií jako v případě stavitele varhan, v případě chybějících dílců  a rekonstrukční práci byly použity shodné konstrukční spoje, které byly užity na zachovaných dílech varhanní skříně. Pro doplnění skříně byly použity stejné dřeviny, smrk a lípa. Pro lepení dílců bylo použito disperzní lepidlo a kožní klih. U výplní, říms a segmentů jsme využili obdobné spojení lipovými kolíčky.

2) RESTAUROVÁNÍ POLYCHROMIE VARHANNÍ SKŘÍNĚ

Původně pozlacené dřevěné vegetabilní ornamentální řezby, byly silně povrchově znečištěny, celoplošné druhotně pokryty metálem a přemalovány silnou vrstvou bronzové barvy. Tato povrchová úprava byla silně zoxidovaná, dřevěná hmota řezeb byla napadena dřevokazným hmyzem a hustě proděravěna. Řezby byly pro tuto podobu varhan v minulosti přizpůsobeny, na mnoha místech chyběly drobné části řezeb. I plastiky ve tvaru vázy, původně polychromovány pravděpodobně leštěnou bělí, byly druhotně přemalovány a taktéž napadeny dřevokazným hmyzem. Křídová podkladová vrstva plastik byla na několika místech uvolněna od podkladu.

Na obě výše uvedené restaurátorské práce jsme čerpali dotaci Ministerstva kultury ČR v částce 1.027.283,50 Kč. Pokračují také práce na varhanním stroji a v polovině března 2017 byly vyrobeny a odzkoušeny všechny kovové píšťaly. A tak jediné, co zatím z píšťal není vyrobeno, jsou dřevěné píšťaly pro positiv a hlavní stroj, ale i na těch se velmi intenzivně pracuje. Také byly již dokončeny práce a byla postavena nová měchová konstrukce. Pilně se pracuje na okožení měchů a do konce března 2017 budou hotovy všechny tři nové měchy.

Do konce března 2017 bude také kompletně postavena ve varhanářské dílně v Bílsku varhanní skříň včetně vrchních čepic a v tomto stavu by varhany měly setrvat až do rozebrání a převozu zpět do Příbora.

 Chtěli bychom Vás informovat o dalších pracích týkajících se opravy a výstavby nových varhan v kostele sv.Valentina v Příboře (období duben – červenec 2017)

 1. Všechny píšťaly cínové i dřevěné jsou již vyrobeny (celkem 1021ks píšťal)

2. Ve varhanářské dílně byla kompletně postavena varhanní skříň a probíhají i nadále restaurátorské práce (Ak.mal.Peter Stirber)

3. Chybějící prvky varhanní skříně varhan byly doplněny (květen/červen 2017)

4. Byla dokončena a postavena měchová konstrukce (sestava 3 klínových měchů)

5. S organologem Ostravsko-opavské diecéze panem Jiřím Krátkým byly prodiskutovány detaily ohledně uspořádání píšťal ve varhanách a naznačeno tvarosloví a informace k provedení nového hracího stolu varhan.

6. Byly dohodnuty rozměry kláves, ponor, materiály, rozmístění rejstříků a rozměry popisů v návaznosti na Staudingerovy nástroje daného období

7. V otázce potahů spodních manuálových kláves bude oslovena firma Ludwig Eisenschmid GmbH, se žádostí o návrh vhodného načervenalého a tvrdého dřeva, které by se blížilo strukturou a barvou původním potahům varhan.

Také bychom Vás chtěli informovat, že je stále možnost přihlásit se k projektu „Adopce píšťal“, kdy si případní zájemci mohou adoptovat píšťalu a podpořit finanční částkou toto velké dílo. Podrobnější informace k „Adopci píšťal“ jsou uvedeny na našich internetových stránkách farnosti: www.farnostpribor.cz;

Ukončení prací a předání nových varhan k užívání očekáváme s Boží pomocí v červnu 2018

Děkujeme všem za Vaši pomoc a podporu. Martin Monsport/varhaník