120x60

Mše pro děti

Milé děti!

I letos, se budeme, pokud budete chtít,  mezi sebou a hlavně s Pánem Ježíšem
setkávat každý čtvrtek (pokud zrovna nebude nějaký velký církevní svátek)
při večerní mši svaté (v „letním čase“ v 18.00 hod. a jinak „přes zimu“  v 17.00 hod.)
Budu rád, když se podělíte o čtení při bohoslužbě slova a přípravu přímluv. 
Těším se na setkání s vámi.
O. Jindřich