120x60

Mše pro děti

Milé děti!
I v letošním školním roce se budeme ve čtvrtek setkávat
při mši svaté,  věnované právě vám,
a tak jako vloni se zamýšlet  nad evangeliem předchozí neděle.
(Dávejte tedy při nedělním evangeliu dobrý pozor, nastražte svá ouška,
ale hlavně otevřete svá srdce Pánu Ježíši, aby i pro nás bylo jeho slovo povzbuzením)
Po celý týden pak bude text úvahy také k přečtení na odkazu  dole
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
2. neděle velikonoční
3. neděle velikonoční
4. neděle velikonoční
5. neděle velikonoční
6. neděle velikonoční
7. neděle velikonoční
Seslání Ducha svatého

 

 

 

 

 

O. Jindřich