120x60

Aktuálně

Tuto neděli jste zváni do farní kavárny 

 

 

Po celé zimní období (do poloviny května 2017)
jsou,  jak farní kostel Narození Panny Marie,
tak filiální kostel sv. Valentina, zpřístupněné
jen v době konání pravidelných bohoslužeb.
Případnou prohlídku obou kostelů je možno
s časovým předstihem objednat na kontaktech farnosti.