120x60

Aktuálně

Děti i dospělí jsou zváni ve čtvrtek 28. 11. 2019 po mši svaté
na již tradiční adventní  dílničku

V neděli 1. 12. 2019 jste po kratší pauze opět všichni zváni
po mši svaté do FARNÍ KAVÁRNY

 

Přes zimní období (do začátku května) je možné navštívit
farní kostel Narození Panny Marie i filiální kostel sv. Valentina
pouze před bohoslužbami nebo po domluvě na kontaktech farnosti.

(Během bohoslužeb, prosíme,  od prohlídky upusťte).

 

 

„VALENTINSKÁ POUŤ“ bude 16. února 2020