120x60

Aktuálně

V sobotu 22. června 2019 jste zváni na benefiční koncert.


Svým darem z dobrovolného vstupného pomůžete potřebnému farníkovi.

 

V neděli 9. června se po mši svaté uskutečnila farní vaječina.  

Dík všem, kteří jste se zapojili do přípravy i vám, kteří jste v tak hojném počtu dorazili.
(pár fotek z akce je v sekci FOTOGRAFIE)

 

 

Schola zve všechny na pouť k Panně Marii Svatohostýnské

 

Přes letní období (od května do října) je zadní část
farního kostela Narození Panny Marie
otevřena k soukromé modlitbě,
nebo alespoň k částečné prohlídce,
denně od 8.00 do 17.00 hod.
(během bohoslužeb, prosíme,  od prohlídky upusťte).

 

I letos se naše farnost zapojuje do akce „Otevřené chrámy“

 

 

Zadní část filiálního kostela sv. Valentina je momentálně 
otevřena k soukromé modlitbě, nebo alespoň k částečné prohlídce,
každou sobotu od 8.00 do 17.00 hod