120x60

Aktuálně

Všichni farníci a občané Příbora jsou zváni na varhaní koncert
v sobotu 21. září 2019 v 18.00 hod. do kostela sv. Valentina

 

Přes letní období (od května do října) je zadní část
farního kostela Narození Panny Marie
otevřena k soukromé modlitbě,
nebo alespoň k částečné prohlídce,
denně od 8.00 do 17.00 hod.
(během bohoslužeb, prosíme,  od prohlídky upusťte).

 

I letos se naše farnost zapojuje do akce „Otevřené chrámy“

 

 

Zadní část filiálního kostela sv. Valentina je momentálně 
otevřena k soukromé modlitbě, nebo alespoň k částečné prohlídce,
každou sobotu od 8.00 do 17.00 hod