120x60

Aktuálně

I letos je naše farnost zapojena
do akce „Otevřené chrámy“

 


Zadní část farního kostela je
denně od 8.00 hod. do 17.00 hod.
přístupná k osobní modlitbě.

 

Zadní část kostela sv. Valentina je přístupná
každou sobotu od 8.00 hod. do 17.00 hod.

 

 

V kostele sv. Valentina jsou nedělní bohoslužby
1 x za 14 dní (viz stránka BOHOSLUŽBY
„Nedělní bohoslužby – léto 2020“)