Život farnosti

Svatodušní vaječina

Tradiční svatodušní vaječina proběhla v naší farnosti dne 28. 5. 2023 po mši svaté za kostelem Sv. Valentýna.


Farní zájezd na Velehrad

Dne 20. 5. 2023 se z naší farnosti vypravil poutní zájezd po stopách arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana k příležitosti 100 let od jeho úmrtí. Cestou jsme navštívili rodný Beňov, kde jsme si mohli prohlédnout kostel sv. Františka z Assisi, muzeum věnované arcibiskupu Stojanovi a místo jeho rodného domu. Ve Starém Městě jsme si mohli prohlédnout moderní kostel sv. Ducha. Poté jsme dorazili na Velehrad, kde nás čekala v bazilice mše svatá, prohlídka baziliky a místa, kde je arcibiskup pochován. Po obědě a krátkém rozchodu jsme se vrátili do baziliky, kde proběhlo u hrobu arcibiskupa A. C. Stojana ukončení naší pouti. Volný program poté pokračoval ve vinném sklípku vinařství Švec. Více fotografií naleznete v galerii.


Sbírka potravin pro Ukrajinu

V týdnu od 7. 5. do 14. 5. 2023 se naše farnost zapojila do sbírky potravin a drogerie pro ukrajinské rodiny na Ostravsku, kterou pravidelně pořádá farnost Stará Bělá.


Ministrantský turnaj ve fotbale

Dne 25. 2. 2023 proběhl v naší farnosti Ministrantský turnaj v halové kopané, jehož součástí byt také test ministrantských znalostí. Naší ministranti se v kategorii mladší (6 – 11 let) umístili na nádherném 1. místě. Více fotografií naleznete v galerii.


Vánoční koncert

V úterý 27. prosince 2022 se uskutečnil ve farním kostele Narození Panny Marie Vánoční koncert naší úžasné Scholy a sólistů. Součástí koncertu byl křest nového a zároveň prvního CD Scholy – Vyšla hvězda nad Betlémem. Zážitek i atmosféra z koncertu byla jedinečná a neopakovatelná, přesto se můžete i nyní podívat na záznam z koncertu, který naleznete na odkazu zde.


Živý Betlém

V pátek 23. prosince 2022 uspořádala Římskokatolická farnost Příbor ve spolupráci s městem Příbor na Náměstí Sigmunda Freuda Živý Betlém. Tato akce se uskutečnila po dvouleté přestávce, která byla způsobena nařízeními souvisejícími s onemocněním Covid-19. Jednotlivých rolí v představení se chopili dobrovolníci z naší farnosti a hudebně je doprovázela Schola Příbor a Příborský kvartet.


Církevní silvestr 2022

V předvečer začátku adventu, dne 26. listopadu 2022, se po desetileté pauze opět uskutečnil „církevní silvestr“. Farníci měli možnost absolvovat vycházku od fary na Hončovu hůrku, na jejímž vrcholu proběhlo společné poděkování za končící církevní rok a požehnání městu a okolí. Po návratu na faru pokračoval večer společným posezením v atmosféře vzpomínání a dobré nálady.


Adventní dílnička

Dne 23. listopadu 2022 se fara naplnila dětmi, rodiči a prarodiči, kteří se přišli připravit na začínající advent a prožít tak příjemné chvíle naplněné tvořením. Nejen děti měli možnost vyrobit si adventní věnec, vánoční dekorace, vymalovat si obrázek s vánoční tématikou nebo si sami vyrobit svíčku z včelího vosku či vylít voskové andělíčky na zavěšení. Kromě úžasných aktivit nechybělo ani občerstvení a dobrá nálada.


Setkání seniorů

Dne 14. listopadu 2022 se na faře uskutečnilo první setkání seniorů po ranní mši svaté. Setkání proběhlo za pomoci Ostravsko-Opavské diecéze a otce Švorčíka. Naši senioři měli příležitost zamyslet se hlouběji nad Janovým evangeliem, konkrétně nad setkáním Ježíše se samařskou ženou (Jan 4,1-26).

Dá-li Bůh budou se setkání v podobném duchu konat každý měsíc. Senioři by na těchto setkáních měli mít příležitost se nejen zamyslet nad evangeliem, ale také si popovídat o působení Ježíše v jejich životě, předat si své životní zkušenosti a prožít příjemné chvíle.


Farní den

Farní den nejen pro děti aneb putování za sv. Janem Nepomuckým proběhl v neděli 4. září 2022. Díky nepříznivému počasí v předchozím týdnu se akce uskutečnila místo vrchu k soše Sv. Jana Nepomuckého na faře. Děti se díky pracovním listům mohli dozvědět více o Sv. Janu Nepomuckém. Dále na ně čekalo malování na kamínky, hry, lukostřelba a rodiče si mohli prohlídnout připravené fotografie ze života naší farnosti. Nechybělo ani bohaté občerstvení a dobrá nálada. Odkaz na pracovní list zde.