Život farnosti

Svěcení palem na květnou neděli

O svěcení palem na velikonoční neděli v Příboře je psáno již v publikaci Dějiny okresu Příbora z roku 1917 toto:

„Chasa z vesnic uplete z vrbových prutů několik metrů dlouhé tyče ohebné, nahoře okrášlené pentlemi od děvčat a hospodyní vypůjčenými a nese tyto tyče, palmy zvané, o květné neděli do kostela ku posvěcení. Doma pak z těchto palem se dělají kříže, mnohdy kombinované, které se na poli zastrčí. Palma jest pýchou hochů té obce, z které byla palma nejvyšší, dosahující stropu presbytáře kostelního.“

Dnes připravují velikonoční palmy šikovné ženy z naší farnosti. Fotografie z přípravy jsou umístěny ve fotogalerii a všem obětavým farnicím a farníkům, kteří se do přípravy zapojili, moc děkujeme.


Obnova fary – památka roku 2023

V piaristickém klášteře starosta města Příbora Ing. arch. Jan Malík hostil 24. 1. 2024 členy Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska včetně zástupce Národního památkového ústavu Ostrava. Hlavním bodem jednání bylo vyhodnocení prvního kola soutěže Památka roku 2023. Z krajského kola do celostátního postoupila obnova příborské fary.

Příborská farnost se rozhodla obnovit objekt fary, který je situován v prudkém svahu pod kostelem Narození Panny Marie. Ve své poloze se výrazně uplatňuje při dálkových pohledech a vytváří charakteristické panorama viditelné především od řeky Lubiny. Prostory v současné době slouží jako obydlí kněze, pro farní společenství, zkoušky scholy nebo chrámového sboru. Projekt obnovy je zamýšlen jako víceletý. Do budoucna si klade za cíl opravit dvorní stavení pro nové funkční využití a revitalizovat celý dvorní areál.


Vánoční koncert 2023

Úžasnou atmosféru vánoc a nádherné písně naší Scholy si mohli užít všichni návštěvníci Vánočního koncertu, který se uskutečnil 27. prosince 2023 ve farním kostele Narození Panny Marie. Záznam z koncertu si můžete užít na tomto odkazu.


Farní den 2023

Po roce proběhlo v neděli dne 3. září 2023 na faře zábavné odpoledne pro všechny věkové kategorie. Pro děti bylo připraveno luštění, hry, malování kamínků, pro starší byla připravena prezentace se setkání mládeže v Lisabonu a prohlížení fotografií naší farnosti. Nechybělo dobré jídlo a jiná zábava.


Pěší pouť na sv. Hostýn

Ve dne 30. června až 1. července 2023 se vydalo 11 farníků a 3 děti na pěší pouť od farního kostela Narozeni Panny Marie na sv. Hostýn. Noc jsme strávili na škole v Hustopečích nad Bečvou a velké poděkování patří doprovodnému vozidlu a péči rodiny Štefkových, díky kterým jsme za 2 dny došli do našeho cíle a cestou zdolali 55 km.


První svaté přijímání

V neděli 25. června 2023 se v naší farnosti poprvé setkalo s Ježíšem v podobě svatého přijímání 5 dětí, které připravila katechetka PhDr. Marie Monsportová.


Noc kostelů

2. 6.2023 proběhla i v naší farnosti Noc kostelů a to konkrétně v kostele sv. Valentina. Na programu byl koncert duchovní hudby (vystoupil Ing. Vladimír Artz – kytara a Anežka Polaczková – flétna), komentovaná prohlídka varhan vedená našim varhaníkem Martinem Monspotrem a přednáška „Sopky Ekvádoru“ od P. Dariusz Sputo. Tento program byl doprovázen možností výstupu na věž kostela sv. Valentina a nevšedním pohledem na město Příbor, prezentací opravy varhan v kostele sv. Valentina a výstavou obrazů Amelie Gabrieli, Antonína Filipa (pohled malíře na město Příbor) a Metoděje Berana (současná tvorba místního umělce a řezbáře).


Svatodušní vaječina

Tradiční svatodušní vaječina proběhla v naší farnosti dne 28. 5. 2023 po mši svaté za kostelem Sv. Valentina.


Farní zájezd na Velehrad

Dne 20. 5. 2023 se z naší farnosti vypravil poutní zájezd po stopách arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana k příležitosti 100 let od jeho úmrtí. Cestou jsme navštívili rodný Beňov, kde jsme si mohli prohlédnout kostel sv. Františka z Assisi, muzeum věnované arcibiskupu Stojanovi a místo jeho rodného domu. Ve Starém Městě jsme si mohli prohlédnout moderní kostel sv. Ducha. Poté jsme dorazili na Velehrad, kde nás čekala v bazilice mše svatá, prohlídka baziliky a místa, kde je arcibiskup pochován. Po obědě a krátkém rozchodu jsme se vrátili do baziliky, kde proběhlo u hrobu arcibiskupa A. C. Stojana ukončení naší pouti. Volný program poté pokračoval ve vinném sklípku vinařství Švec. Více fotografií naleznete v galerii.


Sbírka potravin pro Ukrajinu

V týdnu od 7. 5. do 14. 5. 2023 se naše farnost zapojila do sbírky potravin a drogerie pro ukrajinské rodiny na Ostravsku, kterou pravidelně pořádá farnost Stará Bělá.


100 let od úmrtí ThDr. Antonína Cyrila Stojana

Na základě výročí 100 let od smrti olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který v Příboře nejen studoval, ale také dlouhodobě působil jako kaplan a bohatě se zapsal do historie našeho města, proběhlo v sobotu 15. dubna 2023 slavnostní odhalení jeho sochy umístěné před farním kostelem Narození Panny Marie. V kostele poté proběhla vernisáž výstavy věnovaná A. C. Stojanovi a v refektáři piaristického kláštera se uskutečnila přednáška Doc. Jaroslava Šebka s názvem Tatíček Stojan v životě a paměti. Současně byla tento den spuštěna naučná stezka Po stopách ThDr. Antonína Cyrila Stojana, která na 9 stanovištích rozmístěných v městské památkové zóně obsahovala hru pro děti a také informace ze života pana arcibiskupa.


Ministrantský turnaj ve fotbale

Dne 25. 2. 2023 proběhl v naší farnosti Ministrantský turnaj v halové kopané, jehož součástí byt také test ministrantských znalostí. Naší ministranti se v kategorii mladší (6 – 11 let) umístili na nádherném 1. místě. Více fotografií naleznete v galerii.


Vánoční koncert

V úterý 27. prosince 2022 se uskutečnil ve farním kostele Narození Panny Marie Vánoční koncert naší úžasné Scholy a sólistů. Součástí koncertu byl křest nového a zároveň prvního CD Scholy – Vyšla hvězda nad Betlémem. Zážitek i atmosféra z koncertu byla jedinečná a neopakovatelná, přesto se můžete i nyní podívat na záznam z koncertu, který naleznete na odkazu zde.


Živý Betlém

V pátek 23. prosince 2022 uspořádala Římskokatolická farnost Příbor ve spolupráci s městem Příbor na Náměstí Sigmunda Freuda Živý Betlém. Tato akce se uskutečnila po dvouleté přestávce, která byla způsobena nařízeními souvisejícími s onemocněním Covid-19. Jednotlivých rolí v představení se chopili dobrovolníci z naší farnosti a hudebně je doprovázela Schola Příbor a Příborský kvartet.


Církevní silvestr 2022

V předvečer začátku adventu, dne 26. listopadu 2022, se po desetileté pauze opět uskutečnil „církevní silvestr“. Farníci měli možnost absolvovat vycházku od fary na Hončovu hůrku, na jejímž vrcholu proběhlo společné poděkování za končící církevní rok a požehnání městu a okolí. Po návratu na faru pokračoval večer společným posezením v atmosféře vzpomínání a dobré nálady.


Adventní dílnička

Dne 23. listopadu 2022 se fara naplnila dětmi, rodiči a prarodiči, kteří se přišli připravit na začínající advent a prožít tak příjemné chvíle naplněné tvořením. Nejen děti měli možnost vyrobit si adventní věnec, vánoční dekorace, vymalovat si obrázek s vánoční tématikou nebo si sami vyrobit svíčku z včelího vosku či vylít voskové andělíčky na zavěšení. Kromě úžasných aktivit nechybělo ani občerstvení a dobrá nálada.


Setkání seniorů

Dne 14. listopadu 2022 se na faře uskutečnilo první setkání seniorů po ranní mši svaté. Setkání proběhlo za pomoci Ostravsko-Opavské diecéze a otce Švorčíka. Naši senioři měli příležitost zamyslet se hlouběji nad Janovým evangeliem, konkrétně nad setkáním Ježíše se samařskou ženou (Jan 4,1-26).

Dá-li Bůh budou se setkání v podobném duchu konat každý měsíc. Senioři by na těchto setkáních měli mít příležitost se nejen zamyslet nad evangeliem, ale také si popovídat o působení Ježíše v jejich životě, předat si své životní zkušenosti a prožít příjemné chvíle.


Farní den

Farní den nejen pro děti aneb putování za sv. Janem Nepomuckým proběhl v neděli 4. září 2022. Díky nepříznivému počasí v předchozím týdnu se akce uskutečnila místo vrchu k soše Sv. Jana Nepomuckého na faře. Děti se díky pracovním listům mohli dozvědět více o Sv. Janu Nepomuckém. Dále na ně čekalo malování na kamínky, hry, lukostřelba a rodiče si mohli prohlídnout připravené fotografie ze života naší farnosti. Nechybělo ani bohaté občerstvení a dobrá nálada. Odkaz na pracovní list zde.