Modlitby matek

Maminky, Bůh nás neustále formuje. Může k tomu použít naše děti, našeho maže i nepříjemné okolnosti našeho života. Může k tomu použít i tuto dobu. Záleží jen na nás, zda chceme být v Jeho rukou. Pán praví: „Cožpak nemohu naložit s vámi jako ten hrnčíř? (…) Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových“ (Jer 18,6). Být opravdu v jeho rukou je to, k čemu jsme v Modlitbách matek zvány.

V naší farnosti se scházejí tři skupinky:

1.skupinka 1x týdně ve čtvrtek po mši svaté, kontakt p. Procházková
2.skupinka 1x za 14 dnů ve středu od 14.00, kontakt p. Karbanová
3.skupinka 1x za 14 dnů v úterý, kontakt p. Frýdecká nebo p. Honyšová

www.modlitbymatek.cz

Kontakt na koordinátorku v naší farnosti (p. Ludmilu Procházkovou): provazek39@seznam.cz

Kontakt na koordinátorku v ČR: hnuti-mm@email.cz