Farní evangelizační buňka

Farní evangelizační buňka (FEB) vznikla v naší farnosti v roce 2020. Poslední rok se pravidelně setkává každý týden ve středu od 19:00. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Snažíme se dle našich možností dodržovat rámec, který je pro setkání FEB pevně daný.

Jak naznačuje slovo „buňka“ v názvu, jedná se o jakýsi živý organismus: společenství FEB rostou a dělí se s nově příchozími na další a další skupinky, které jsou stále připraveny přijímat další členy do svého středu.

Podstatným cílem FEB je evangelizace. Princip farních buněk vychází z řeckého slova „oikos“, které označuje „mikrosvět“ každého z nás: rodinu, spolupracovníky, spolužáky, přátele, sousedy. Členové buňky se inspirují životem prvních křesťanů, kteří šířili Kristovo evangelium ve svém okolí s radostí a nadšením. Snažíme se k tomu využívat již existující vztahy, být druhým nablízku a sdílet s nimi jejich radosti i trápení – a také naši osobní zkušenost víry. Věříme, že je to nejpřirozenější způsob a zároveň nejúčinnější metoda, jak se dotknout srdcí druhých lidí.

Setkání farní evangelizační buňky jsou otevřena pro všechny, kdo hledají společenství, chtějí systém FEB poznat a hledat jeho prostřednictvím cesty k předání poselství evangelia lidem kolem nás.

Více o FEB na www.evangelizacnibunky.cz

„Ve farních evangelizačních buňkách máte poslání pomáhat farnímu společenství, aby se stalo rodinou a aby nacházelo svoji misionářskou povahu“

                                                                         papež František 2015

Kontaktní osoba:        Jiří Žalud (jirizalud59@gmail.com), Markéta Londinová (londinovamarketa@gmail.com)