Bohoslužby

Neděle23.6.9:3012. neděle v mezidobí
za + Františka Pitruna, + manželku, celou + rodinu, s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu
kostel sv. Valentina
Pondělí24.6.18:00SLAVNOST Narození sv. Jana Křtitele
za + Václava Filipce, živou a + rodinu a za duše v očistci
Úterý25.6.
Středa26.6.
Čtvrtek27.6.18:00(na daný úmysl)
Pátek28.6.17:30sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve
ADORACE před Nejsvětější svátostí oltářní
18:00na úmysl společenství „Modliteb matek“
Sobota29.6.8:00SLAVNOST sv. Petra a Pavla, apoštolů
na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží pomoc, ochranu a požehnání
doporučený svátek
Neděle30.6.9:3013. neděle v mezidobí
na poděkování Pánu Bohu za 15 roků jáhenské služby a 35 roků kněžské služby, s prosbou o Boží požehnání pro všechny, kteří nás v této službě svou modlitbou, pomocí i prostou lidskou blízkostí provázeli a posilovali
kostel sv. Valentina
Úmysly bohoslužeb na 2. pololetí roku 2024 se zapisují vždy po mši sv. v sakristii kostela.
Plán sbírek v roce 2024 – odkaz
Pořad bohoslužeb v děkanátu Nový Jičín – odkaz
Program bohoslužeb v kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti (léto 2024) – odkaz