2018

Noc kostelů 2018 – 25 . 5. 2018

Nebyly nalezeny žádné obrázky

První svaté přijímání – 3. 6. 2018

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Adventní dílna – 29. 11. 2018

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Živý betlém – 22. 12. 2018

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Byla dokončena rekonstrukce varhan
v kostele sv. Valentina

Demontáž varhan – červen 2016

Restaurování skříně varhan, první nové píšťaly – prosinec 2016

Všechny píšťaly jsou vyrobeny, chybějící prvky skříně varhan doplněny
– konec května 2017

Dokončena úprava varhaní skříně, zahájena výroba vzdušnic, pořízen ventilátor pro „vhánění“ vzduchu do měchů varhan, vyrobeny dvě klaviatury manuálu
– březen 2018

Nebyly nalezeny žádné obrázky


Dokončen prospekt varhan (rejstříky umístěné v „zábradlí“ kůru), vytvořen základní tvar hracího stolu, provedeno ladění jednotlivých rejstříků varhan
– červen 2018

Pod „nové“ varhany byla pořízena nová podlaha

V pondělí 20. září 2018 začala montáž „nových“ varhan

Po týdnu pokročila montáž varhan takto:

Ani druhý týden mistři varhanáři a restaurátor nezaháleli:

Po třech týdnech se už objevují první píšťaly:

Nebyly nalezeny žádné obrázky


Těsně před dokončením

Nebyly nalezeny žádné obrázky


Žehnání varhan – 30.9.2018

Nebyly nalezeny žádné obrázky


Inaugurační koncert

Nebyly nalezeny žádné obrázky