Schola

Schola Příbor je nejen pro malé holky a kluky z naší farnosti a našeho města, ale i pro mládež a zkušenější zpěváky a zpěvačky. A to nejen z Příbora, ale i z blízkého okolí, kteří mají chuť něco ve svém volném čase dělat. A tak, pokud chceš zpívat a hrát = PŘIJĎ MEZI NÁS

Schola – co se za tímto prostým názvem skrývá, co to je?
Původní název pro Scholy byl SCHOLA CANTORUM (latinský název) a ve zkratce je to pěvecký sbor. Tak se chtěli naši předkové odlišit od klasických chrámových sborů. Úkolem Schol kdysi bylo doprovázet pouze liturgii v kostelích, zejména při význačných svátcích a zpívalo se pouze jednohlasně. Což je dnes již jiné a je to dobře, protože dnešní děti a mládež by takové zpívání asi nebavilo.

Zpíváme pouze v kostelích?
Naše Schola je sbor, který nezpívá jen v kostelích, ale zpíváme i na akcích ve městě jako je například akce Vítání jara, Česko zpívá koledy, Živý Betlém, Noc kostelů. Dále zpíváme na křtinách, na svatbách a také chystáme Adventní a Vánoční koncerty a koledování. Ale asi 80% zpívání zůstává stále v kostelích při bohoslužbách. Zpíváme každou neděli a o větších svátcích.

Má Schola v Příboře hlubší kořeny?
Schola vznikla v Příboře už před listopadovou revolucí a Scholu tehdy založil bývalý varhaník pan Maxenc Netolička a byl připraven i jeden vánoční koncert. Pak bohužel – pro malý počet zpěváků – tato Schola zanikla. Po revoluci se Scholu podařilo obnovit a Scholu vedl pan Karel Monsport. Následně v roce 2007 převzal sbor pan Martin Monsport a začal zapojovat další nástroje (flétny, housle, kytary, bas kytaru, cajon). A takto Schola pracuje i nyní – snažíme se přicházet stále s něčím novým, aby nás zpěv bavil a abychom do zkoušek chodili rádi.

Kolik má Schola členů?
V současné době máme 31 zpěváků, což je už myslím velký sbor. Věkově se pohybujeme v rozmezí od 8 do 47 let. Z počtu 31 členů je 8 zpěváků a 23 zpěvaček…. Z čeho máme velkou radost je to, že se do Scholy vrací i zkušené zpěvačky, které Scholu opustili z různých důvodů – třeba mateřských povinností a teď se vrátily do sboru zpět.

Jaký je náš repertoár?
Repertoár je různý – nezpíváme pouze duchovní hudbu, ale i hudbu světskou – hlavně takovou, kterou posluchači znají, líbí se a zpěvákům se zpívá s radostí. Skladby vybíráme společně – vždycky nějaké skladby přineseme, vyzkoušíme a řekneme si, ano, tahle skladba je super. Dopíšeme k tomu pro nástroje různé předehry, mezihry, dohry, rozepíšeme druhé a třetí hlasy a zkoušíme.

Kde zkoušíme?
Zkoušíme na příborské faře a pokud je to nutné, zkoušíme tak, jak daná situace dovoluje. V červnu roku 2020 jsme (z důvodu COVID) cvičili i venku – vevnitř jsme se totiž nemohli scházet a tak jsme zkoušeli na zahradě příborské fary. Když se potom zpívání zakázalo úplně (říjen 2020), zkoušeli jsme online a připravovali Vánoční koncert. Tento koncert jsme potom i online udělali. Podle reakcí posluchačů se koncert líbil a to je ta největší odměna…

Musíme členy nutit, lákat do zkoušek?
Ne, nikdy jsme nikoho do ničeho nenutili a vždycky všemu necháváme volný průběh. Ne, že by nás odchody zpěváků a hráčů na nástroje nemrzely, to ano, ale vždycky jsme věřili, že se to zase nějak udělá a přijde třeba někdo nový. A takto už Schola funguje spoustu let – snažíme se zpívat a hrát takovou hudbu, která se líbí a hlavně, ať nám zpívání dělá radost.

Jsou nějaké vedlejší činnosti / aktivity Scholy mimo zpívání?
V červnu 2022 bychom chtěli natočit naše první CD. Z vybraných peněz na koncertech jsme zakoupili a zasadili předpěstěné lípy na ploše u sv. Jana Nepomuckého, zakoupili jsme nové nástroje a objednali a dokoupili chybějící trička s naším logem pro nové zpěváky. Účastníme se setkání Scholy na Svatém Hostýně a také v Lidečku. Vyrážíme na výlety do přírody a děláme také různé sportovní odpoledne (fotbalový zápas proti příborským ministrantům).

Co je největší odměnou?
Nejlepší odměnou je pro nás vždy to, když se naše zpívání a hraní lidem líbí, když někdo napíše třeba jen SMS, kde je uvedeno – bylo to super. To je ta největší odměna a ten hnací motor do další práce. Setkání se všemi ve Schole nás vždycky nabudí novou silou a energií. Vždycky si ve Schole říkáme, že pokud něco děláš, ale neděláš to s chutí a s radostí – je to k ničemu…. A taky, že i když se ne vždy všechno povede a spadneme na pusu, tak i když padáme, padáme směrem dopředu a to znamená – směřujeme pořád dopředu.

Cíl Scholy:
Schola má za cíl aktivně zapojit mladé lidi do liturgie a rozvíjet hudební dovednosti. Jít s Boží pomocí pořád dopředu, neotáčet se. A hlavně – dělat radost a mít rád lidi kolem sebe….