120x60

Bohoslužby

Pondělí 8.00
Úterý
Středa
Čtvrtek 17.00 (mimo prázdniny – mše svatá pro děti)
Pátek 17.00 (první pátek v měsíci adorace 1hod. před mší svatou)
Sobota  –
Neděle 9.30

Přes zimní období jsou všechny bohoslužby ve farním kostele.
Případné změny jsou uvedeny v aktuálním týdenním pořadu bohoslužeb.

 

Pořad bohoslužeb
od 15. 10. do 22. 10. 2017

 

 

 

Nedělní bohoslužby přes léto 2017
(farní kostel a kostel sv. Valentina)

 

 

Pořad bohoslužeb v děkanátu Nový Jičín
podzim 2016 – podzim 2017

 

Plán sbírek v roce 2017