120x60

Bohoslužby

Pondělí 8.00 hod.
Úterý
Středa
Čtvrtek 17.00 hod.
(mimo prázdniny – mše svatá pro děti)
Pátek 17.00 hod. (před nebo po mši sv. možnost adorace před Nejsvětější Svátostí)
Sobota  (8.00 hod. jen každou 1. sobotu v měsíci)
Neděle 9.30 hod.

Případné změny jsou uvedeny v aktuálním týdenním pořadu bohoslužeb.

 

 

 

Pořad bohoslužeb
od 26. 1. do 2. 2. 2020

 

Plán sbírek v roce 2020

 

 

Pořad bohoslužeb
v děkanátu Nový Jičín