120x60

Schola

Schola je určena pro všechny děti a mladé, kteří mají chuť zpívat a hrát.
V současné době máme kolem dvaceti členů.

pouť schol – Hostýn 2019

 

Pravidelně zpíváme nejen při nedělních mších, ale také při různých jiných slavnostech, koncertech a oslavách města Příbora
(Živý Betlém, Vítání jara a další).
Zkoušky jsou každou neděli od 8:30 ve farním sále na příborské faře.
Takže pokud rád zpíváš nebo hraješ na nějaký nástroj, můžeš se přidat k nám.

„Živý betlém 2018“

 

Naše schola vznikla v roce  1990 a za celou dobu prošlo tímto sborem na 70 hlavně zpěvaček,
ale i zpěváků. V současné době  vede scholu varhaník Martin Monsport.
Schola má za cíl aktivně zapojit mladé lidi do liturgie a rozvíjet hudební dovednosti.

schola – vánoční koncert 2018

 

Dále v naší farnosti působí také příležitostný Smíšený chrámový sbor, se kterým nacvičuje hlavně Karel Monsport.
Sbor můžete slyšet při bohoslužbách nebo při koncertě
během vánočních nebo velikonočních svátků.

Sbor – vánoční koncert 2018